JK

Privacyverklaring

J. Kooijman Technische Service & Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een e-mail, aan ons verstrekt.

Waarom we deze gegevens nodig hebben

J. Kooijman Technische Service & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Tevens kan J. Kooijman Technische Service & Advies uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

J. Kooijman Technische Service & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan ëën jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beĆ«indigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

J. Kooijman Technische Service & Advies verstrekt uw persoonsgegevens enkel en allëën aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar ons. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

J. Kooijman Technische Service & Advies heeft de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel staan en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.


KVK: 30227159 | BTW: 001275406 B11 | IBAN: NL 13 0134 0672 07 | BIC: RABONL2U
Leveringsvoorwaarden | Privacyverklaring